انجمن اولیاء و مربیان 1401- روشنگرا ن منطقه 3 دوره دوم-
در مراسم تقدیر از دانش آموزان کنکور سراسری برگزاری انجمن اولیاء و مربیان هم انجام شد که با دعوت از اولیاء پایه دهم و یازدهم و اولیاء دانش آموازن موفق در کنکور کاندیدها خود را معرفی کردند و بعد از رأی گیری اعضای انجمن مشخص شدند . ضمنا اولین جلسه انجمن هم در آبان تشکیل شد.
Call Now Button