13 آبان – روز دانش آموز

جشن روز 13 آبان و روز دانش آموز – با تزئین دکور مدرسه و هماهنگی برنامه های مربوط به آن توسط معاون پرورشی – این جشن توسط کادر مدرسه از جمله معاونین – مشاورین و … برگزار می شود و همین طور تبریک مدیریت مدرسه با ذکر خاطراتی از این دوران – ضمنا تک دبیران […]

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس