مهم...............مهم دوستان عزیز توجه کنید: ■ فایلهای مربوط به درس ریاضی و حسابان، هر دو رشته امروز هر دو فایل را انجام بدهند(سوالات ریاضی هم دفترچه تجربی هم سوالات حسابان رشته ریاضی) ■ برای درس فیزیک فایلهای f و g انجام بشود و طبق قرار قبلی خانم علیجانی، ۲۶ دیماه همراه داشته باشید[همه تکالیف+fوg] ■ رشته تجربی: فایل سوالات زیست انجام شود و در اولین روز حضور همراه داشته باشید. ■ رشته ریاضی: دوستان المپیاد فیزیک، فایل المپیاد را (الان) انجام بدهند، در کلاس آنلاین امروز ساعت۴:۴۵ تا ۶:۱۵ پاسخها دیده و سوالها حل میشود. ■دقت کنیدبرای درس ریاضی و حسابان هردورشته سوالات هردو دفترچه را حل کنند(۴۰ سوال است). **** پاسخ های زیست شناسی را به این آدرس در تلگرام بفرستید: Mnbio6@
ثبت نام
Call Now Button