ژانویه 31, 2021

صبا حسین زاده

رتبه 47 تجربی – پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران عوامل مؤثر بر موفقیت شما در کنکور؟به نظرم عوامل مؤثر در موفقیت در 3 رأس یک مثلث […]
ژانویه 31, 2021

پگاه باقری

رتبه 21 – دندانپزشکی دانشگاه تهران به نام تو آغاز می کنم که خداییکنکور یک مسیر پر پیچ و خم است که این مسیر را مطالعه […]
ژانویه 31, 2021

آیلا صالحی

رتبه 19 کنکور ریاضی -مهنـدسی کامپـیـوتـر‌دانشـگاه صنـعتـی شـریـف *رمز موفقیت:به نظرم عامل خیلی مهم که باعث موفقیت من شد حمایت های خانم بیگدلی و مشاورین و […]
ژانویه 31, 2021

آناهید میثمی

آناهید میثمی – رتبه 12 رشته تجربی پزشکي علوم پزشکي دانشگاه تهران راز موفقیت: تلاش خیلی زیاد – این که بخواهم به هوش و استعداد فکر […]
ثبت نام
Call Now Button