اکتبر 25, 2022

نقش والدین در ایجاد تاب آوری فرزندان

د رفضای جدید آموزشی « پسا کرونا» و غیر قابل پیش بینی و کنترل امروز
آگوست 11, 2022

برنده بازی کنید

بهترین راه برای پیشرفت درسی
جولای 24, 2022

مهارت زندگی (‌قسمت دوم)

جولای 23, 2022

مهارتهای زندگی ( قسمت اول)

مهارت زندگی ، مجمموعه ازتواناییهایی هستند که زمینه سازگاری و رفتاری مفید را برای فرد فراهم می کنند.
جولای 23, 2022

نقش تغذیه سالم در قدرت یادگیری و تقویت حافظه و تمرکز

سلامت مغز بعنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل مؤثر بر یادیگری و قوۀ درک ، تعقل و شعور انسان و حساس ترین و […]
ثبت نام
Call Now Button