استراتژی روشنگران

با تعیین هدف و داشتن انگیزه قوی ، برنامه ریزی صحیح
واجرای منظم برنامه در روشنگران موفقیت قطعیست

 
 

اخبار روشنگرانی ها

اخبار روشنگرانی ها

 

 

تقویم اجرایی روشنگران دی مـــاه 1401


هفته 14امتحانات دی ماه 1401
شهادت حضرت فاطمه (س)


هفته 15ادامه امتحانات دی ماه1401هفته 16پایان امتحانات دی ماه 1401
آزمون جامع تستی
اردوی تفریحی
ولادت حضرت فاطمه)س)


هفته 17آغاز مجدد فعالیت آموزشی
شورای دانش آموزی
مسابقه علمی المپیاد ریاضی /زیست
شورای دبیران
مسابقه علمی المپیاد فیزیک / شیمیثبت نام
Call Now Button