استراتژی روشنگران

با تعیین هدف و داشتن انگیزه قوی ، برنامه ریزی صحیح
واجرای منظم برنامه در روشنگران موفقیت قطعیست

 
 

اخبار روشنگرانی ها

اخبار روشنگرانی ها

 

 

تقویم اجرایی روشنگران اردیبهشت ماه 1401


هفته 29مشاوره دانش آموزی
آزمونهای جمع بندی دهم
آزمونهای جمع بندی یازدهم
شورای دبیران
آزمون قلم چی


هفته 30تقدیر از فعالترین کلاسها
در برنامه های صبحگاه
مهد قرآن
هفته 31جلسه مشاوره انگیزشی
ویژه یازدهم
پایان جمع بندی یازدهم

هفته 32مهد و محفل قرآنیثبت نام
Call Now Button