استراتژی روشنگران

با تعیین هدف و داشتن انگیزه قوی ، برنامه ریزی صحیح

واجرای منظم برنامه در روشنگران موفقیت قطعیست

 

 
 

رتبه های برتر کنکور 1401

کنکوری های 1401 دبیرستان دخترانه روشنگران
 
 

معصومه عظیمی-رتبه 3تجربی

معصومه عظیمی-روشنگران3
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

پگاه مروتی- رتبه 8 تجربی

پگاه مروتی -روشنگران 3
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

آناهید میثمی- رتبه 12 تجربی

دبیرستان دخترانه روشنگران
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

نگارشاه محمدی-رتبه 14 تجربی

نگار شاه محمدی-روشنگران 3
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

پانیذ پرتوی- رتبه 17 تجربی

دبیرستان دخترانه روشنگران
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

آیلا صالحی- رتبه 19 ریاضی

آیلا صالحی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پگاه باقری- رتبه 21 تجربی

پگاه باقری-روشنگران3
دندانپزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران

فاطمه آهنگری- رتبه 28 ریاضی

فاطمه آهنگری-روشنگران 3
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

آیسا تکیار- رتبه 37 ریاضی

آیسا تکیار- روشنگران 3
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

صبا حسین زاده- رتبه 47 تجربی

صبا حسین زاده-روشنگران 3
پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران
 

 
 

 
 

تقویم اجرایی روشنگران خرداد 1402